Thông báo tăng lương cơ bản đi làm việc tại Đài Loan từ ngày 1/1/2019

Từ ngày 1/1/2019, Đài Loan điều chỉnh tăng mức lương cơ bản cho người lao động nước ngoài làm việc tại đây, từ 22.000 Đài tệ/tháng lên đến 23.100 Đài tệ/tháng. Với Chính sách này của Chính phủ Đài Loan thì chắc chắn đây là miền đất hứa dành cho các bạn lao động Việt Nam đến đây làm việc.

Ngày 1/1/2018, Bộ trưởng Bộ LĐ Đài Loan bà Lâm Mỹ Chi đã công bố tăng luơng cho người lao động nước ngoài làm việc tại đây, từ 21.009 Đài tệ lên 22.000 Đài tệ. Đây thực sự là tin vui cho người lao động Việt bởi việc quyết định đi xuất khẩu lao động của các bạn cũng chỉ vì mục đích nâng cao thu nhập.

1 năm làm việc với mức lương mới được xem xét này thực sự là động lực lớn để các bạn cố gắng làm việc hết mình. Niềm vui này càng tăng lên gấp bội khi ngày 16/8/2018, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 33 đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật lao động cơ bản.

Từ ngày 1/1/2019, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức tiền lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 22.009 Đài tệ lên 23.100 Đài tệ/tháng. Mức tăng này tương đương 770 USD/tháng và tăng 1100 Đài tệ/tháng so với mức lương trước đó.

Đối với lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 140 Đài tệ/giờ lên đến 150 Đài tệ/giờ.

Thông báo tăng luơng này được thông qua, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều bạn trẻ lựa chọn thị trường này để đi xuất khẩu lao động. Đây là tin vui và niềm cổ vũ lớn cho tất cả các bạn trẻ đang làm việc tại Đài Loan.

5/5 - (1 bình chọn)