Phiếu trả lời của Cục quản lý lao động ngoài nước

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc tế Bảo Minh cập nhật danh sách “Các phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của Cục quản lý lao động ngoài nước”.

Xem chi tiết tại: List phiếu trả lời – Bảo Minh HR.pdf

Rate this post